Hoppa till innehåll

#203 Den psykiska ohälsan som följer med att känna sig misslyckad och dålig i skolan är inte att leka med och som jag ser det har skolan berövat vår dotter en del av hennes barndom

Hur har ditt barn det i skolan?

Vår dotter gick in i väggen i slutet på femman och har varit hemmasittare hela sexan pga skolan inte anpassat efter hennes förutsättningar. Skolan gav halvhjärtade insatser som var anpassade efter skolans förmåga snarare än hennes. Insatserna följdes inte upp och största delen av tiden gick ut på att göra utredningar som tog evigheter istället för att sätta in stöd. Enda åtgärden som visat sig fungera tog de bort efter två veckor (resurs) utan att ens informera vår dotter om att resursen inte skulle fortsätta.    

Den psykiska ohälsan som följer med att känna sig misslyckad och dålig i skolan är inte att leka med och som jag ser det har skolan berövat vår dotter på en del av hennes barndom samt hennes naturliga utveckling hon skulle haft om hon inte drabbats av psykisk ohälsa.   

Det värsta är det totala sveket från Skolinspektionen som avskrev hennes ärende trots att skolan brutit mot flera paragrafer i skollagen. Iom skolinspektionens beslut att inte driva ärendet vidare godkände de i princip att skolan inte gör några insatser. Detta resulterade i att vi möttes av total radiotystnad från skolan efter det. Inte ens ett mail eller några försök att hjälpa vår dotter att komma tillbaks till skolan. De håvade in skolpeng under ett helt år för vår dotter (som var hemmasittare och alltså aldrig var i skolan) och sista terminen gjorde skolan INGENTING. Inte. ens. ett. mail. Total tystnad. Och detta är alltså godkänt av vår högsta granskande myndighet vars uppdrag är att säkerställa att skolor gör sitt jobb.  I samtal med handläggaren på Skolinspektionen frågade jag —Vem ska nu hjälpa min dotter att få utbildning som hon enligt lag har rätt till? När ni inte gör det? När skolan nekar hemundervisning eller undervisning i liten grupp och inte kan anpassa skolan på det sätt hon behöver. Hur ska vår dotters rätt till undervisning säkerställas?  På det fick jag svaret ”Jag är ledsen men jag kan inte svara på det.”

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Se till att skolor som inte följer skollagen får konsekvenser.  Inrätta fler mindre undervisningsgrupper.