Hoppa till innehåll

#256 Som vuxen bedöms man i yrkeslivet individuellt varför ska då alla barn bedömas utifrån en skala. Detta måste ändras, alla barn är olika.

Hur har ditt barn det i skolan?

Vår dotter hoppade av gymnasiet första terminen andra året. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Hon kan inte läsa lika många ämnen samtidigt så som andra ungdomar kan. Hon behöver en förenklad version av ämnena som ändå kan visa att hon får de kunskaper hon behöver. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Som vuxen bedöms man i yrkeslivet individuellt varför ska då alla barn bedömas utifrån en skala. Detta måste ändras, alla barn är olika. Det krävs bättre kriterier för bedömningar, det krävs tydlighet för eleven om vad som krävs utifrån hur eleven är. Det måste finnas en vilja i skolsystemet att eleverna ska klara sig. Gör om och gör rätt!