Hoppa till innehåll

#258 Förstå att samhället och barnen fungerar helt annorlunda idag. Framför allt förstå att ALLA är unika. Med eller utan diagnos.

Hur har ditt barn det i skolan?

Vår dotter är 14 år och går i 8.an.  Hela skolgången har gått fram tills det var dax att börja 7.an och byta till större skola, mer krav, nya i klassen.   

Nu har hon bytt klass, skola och skola igen.   

Efter massa möte med skola, BUP, olika coacher mm så går hon skola hemifrån.  Måndag till fredag 9-12 med uppkoppling måndag och torsdag kl 9-9,15 resten sköter hon själv. Ca tre uppgifter i veckan. Just nu funkar det för det mesta. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Vi skulle behöva mer acceptans och tillåtelse från alla. Från barn, föräldrar, skola, vänner, BUP, samhälle mm   

Dottern hade funkat bättre i små grupp

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Lyssna, förstå att samhället, barnen fungerar helt annorlunda idag. Erbjuda viss hemundervisning. Framför allt förstå att ALLA är unika. Med eller utan diagnos