Hoppa till innehåll

#260 Hon har fått rätt hjälp nu sista året på gymnasiet. Det verkar som det är lätt att missa flickor med diagnoser då de lättare verka kunna dölja det länge.

Hur har ditt barn det i skolan?

Hon går knappt i skolan hon har nyligen fått diagnoser som skolan missat hela hennes skoltid trots signaler. Hon har fått rätt hjälp nu sista året på gymnasiet och kommer inte klara några ämnen då hjälpen kommer försent.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Bra stödpedagoger som kan förstå eleverna även lärare behöver mer kompetens inom npf. Det verkar även som det är lätt att missa flickor med diagnoser då de lättare verka kunna dölja det länge.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Kompetenshöjning för alla som jobbar i skolan. Lyssna på föräldrarna. Sluta skylla allt på eleven och föräldrarna. Ta reda på orsak.